Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu

Název projektu : Dlouhověkost bez léků : Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu
Příjemce : Institut klinické a experimentální medicíny
Partner : ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Období realizace : 1. 7. 2012 – 30.6.2014

Problematika a cíle projektu

Nefarmakologické možnosti ovlivnění zdravotního stavu představují významné a celospolečensky závažné téma, zejména vzhledem k nárůstu počtu tzv. civilizačních chorob. Jen malá část studentů má znalosti o rozsahu vědeckého výzkumu v této oblasti a o jeho potenciálních přínosech. V ČR je výzkum v této oblasti soustředěn zejména na Pracovišti preventivní kardiologie IKEM, s pacienty pak v nemocnicích i soukromě pracují zejména absolventi oborů Nutriční terapeut a Fyzioterapeut. Předložený projekt má za cíl popularizovat výsledky výzkumu v  oblasti nutriční terapie a fyzioterapie zejména mezi studenty a pedagogy uvedených oborů, pro které připravuje komplexní vzdělávací a motivační program, umožňující zvýšit jejich kvalifikaci a tím i potenciál uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je účinným způsobem popularizovat a propagovat nové poznatky z výzkumu týkající se závažných chorob, možností jejich prevence a léčby minimalizující užívání léků.
Projekt obsahuje řadu klíčových aktivit zaměřených na různé cílové skupiny (VŠ studenti, posluchači univerzity třetího věku, pedagogičtí pracovníci) a různé způsoby informování o problematice. Pro magisterské studenty je připravena série přednášek v tématech nutriční terapie a fyzioterapie, letní a zimní škola, na které budou prohloubeny a praktickým způsobem procvičeny a ověřeny získané znalosti, zajímavé budou nepochybně i stáže pro studenty na Pracovišti preventivní kardiologie IKEM či popularizační přednáškový cyklus pro univerzitu třetího věku a vše bude doplněno vhodnými nástroji elektronické výuky a propagace (e-Learning a internetové stránky projektu s publikovanými články na zajímavá témata, publikační  výstupy výzkumu zaměřené  na civilizační choroby).

Kontakty

Hlavní garant a vedoucí vědecké rady projektu :
Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. –  přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM (vead@ikem.cz)
Manažer projektu : Ing. Jan Tomanec (jan.tomanec@centrum.cz)
Administrativní činnosti  : Štěpánka Kostihová (koss@ikem.cz)