Projekty řešené na Fakultě biomedicínského inženýrství

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Spolupráce na projektech

Výběrová řízení