Letní škola ČVUT, FBMI

Letní škola bude zaměřena na metodiku vědecké práce, publikační činnost a prezentaci výsledků řešení samostatných projektů formou odborných textů a prezentací.
5. 7. 2015: Příjezd do místa konání konference v odpoledních hodinách (individuálně)
Rozpis programu:
6. 7. 2015

1. 08:30 – 10:00 Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Problematika vědecké práce
2. 10:30 – 12:00 Marianna Laviola, Ph.D. (mentor Roubík):
Solution of the scientific problem – Realization of animal experiements
3. 13:30 – 15:00 Marianna Laviola, Ph.D. (mentor Roubík):
Processing of the biological signals - theory
4. 15:30 – 17:00 Marianna Laviola, Ph.D (mentor Roubík), Ing. Martin Rožánek Ph.D.:
Processing of the biological signals – Demonstration in Matlab
5. 17:30 – 18:30 Marianna Laviola, Ph.D., prof. Roubik: Discussion

7. 7. 2015

1. 08:30 – 10:00 Ing. Václav Gerla, Ph.D. (ČVUT FEL)
Zpracování dlouhodobých EEG záznamů + diskuze
2. 10:30 – 12:00 Ing. Tomáš Sieger, Ph.D. (ČVUT FEL)
Emotivní neurony v hloubi lidského mozku
3. 13:30 – 15:00 Ing. Martin Rožánek, Ph.D.:
Ukázky problematických pasáží ze závěrečných prací, diskuze
4. 15:30 – 17:00 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Rozbor odborného textu – ukázka
5. 17:30 – 18:30 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Příprava na psaní odborného textu studenty, konzultace

8. 7. 2015

1. 08:30 – 11:30 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Psaní odborného textu studenty, konzultace
2. 13:00 – 15:00 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Individuální rozbor realizovaných odborných textů, diskuze problematických pasáží
3. 15:30 – 17:30 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Rozbor odborného textu – ukázka

9. 7. 2015

1. 08:30 – 10:00 Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Problematika tvorby prezentace výsledků samostatné práce

2.

10:30 – 12:00 Ing. Martin Rožánek, Ph.D.:
Tvorba prezentace, posloupnost informací v prezentaci, tabulky, grafy, obrázky
3. 13:30 – 15:00 Ing. Jan Matějka:
Problematika zpracování dlouhodobých experimentálních dat
4. 15:30 – 17:00 Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D., Ing. Jan Matějka:
Ukázky zpracování experimentálních dat
5. 17:30 – 18:30 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Příprava na psaní odborného textu studenty, individuální konzultace

10. 7. 2015

1. 08:30 – 11:30 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Realizace prezentace řešení samostatné práce studenty, konzultace
2. 13:00 – 15:00 Prof. Roubík, Ing. Rožánek Ph.D., Marianna Laviola, Ph.D.:
Individuální rozbor realizovaných prezentací, diskuze

 

Plánovaný kurz je zaměřen na praktickou stránku nejen realizace samostatných studentdkých projketů, ale zejména na realizaci experiment, jejich vyhodnocení a prezentaci získaných výsledků formou odborných sdělení. Jedná se zejména o odborné články do časopisů, multimediální prezentace a závěrečné práce. Hlavní součástí programu budou workshopy, kde si účastníci budou samostatně zkoušet tvorbu publikací, zpracování výsledků, jejich prezentaci apod.
Součástí programu jsou odborné přednášky, pratkické ukázky realizovaných odborných sdělení včetně diskuze nad vybranými texty a prezentacemi. Jednotlivé bloky se věnují tvorbě publikací a prezentaci výsledků od teoretických základů přes ukázky relizovaných děl až po vlastní přípravu odborných sdělení včetně rozboru a odborné diskuze.
Náplní jednotlivých bloků budou charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje, základní charakteristiky a specifika odborného textu, požadavky na abstrakty a jejich strukturu, požadavky na kvalifikační práce a jejich struktura, praktické rady pro jejich tvorbu, požadavky na časopisecké články a jejich strukturu, zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka, typografie a typografická pravidla - numerická typografie, matematická sazba, korektury textů a korekturní značky, správné a nesprávné použití statistických metod při experimentech, statistické zpracování a interpretace dat, informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT), průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy, korektury a korekturní značky, prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady, prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat, multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.
Důležitou součástí je realizace animální studie - cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace včetně ochranz duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu, klinické studie - význam, typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie a etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas a správné praxe.

PřílohaVelikost
Přednáška - Marianna Laviola2.08 MB