Řešitelský tým

MENTOR – prof. Ing. Karel ROUBÍK, Ph.D.
POSTDOC – Marianna Laviola
TÉMA – Optimization of mechanical lung ventilation

MENTOR – doc. Rogalewicz Vladimír CSc.
POSTDOC – Radka Otawová
TÉMA – Health technology assessment applied to medical devices
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU – 30.6.2015
 
Tým prof. Roubíka se zabývá studiem a optimalizací umělé plicní ventilace. Umělá plicní ventilace je vysoce efektivní metoda při řešení respirační nedostatečnosti či při selhání spontánního dýchání pacienta. Umělá plicní ventilace však zároveň působí negativně na pacientovu respirační soustavu, kterou poškozuje. Cílem výzkumu je hledání takových režimů umělé plicní ventilace, u kterých je nežádoucí působení na pacientovy plíce minimalizováno. Mezi zkoumané techniky patří zejména vysokofrekvenční ventilace, při které se používají velmi malé dechové objemy a malé tlakové amplitudy, čímž je nepříznivý účinek umělé plicní ventilace redukován. Výzkum je zaměřen na technické zajištění vysokofrekvenční ventilace, na studium proudění plynů při vysokofrekvenční ventilaci, na monitorování vysokofrekvenční ventilace a ve spolupráci s klinickými pracovišti i na hledání cílové skupiny pacientů, pro které je vysokofrekvenční ventilace výhodná.
 
Postdoc pana doc. Rogalewicze se zapojí do týmů vyhodnocujících klinickou a nákladovou efektivitu zdravotnických technologií.
Úlohu postdoca pod vedením doc. Rogalewicze  je podpora skupiny CzechHTA - tvorba systematických rešerší a metaanalýz pro HTA pomocí metod HTA a evidence based medicine (EBM). Tyto metody vycházejí z využití The Cochrane Databases, zejména  Cochrane Database of Systematic Reviews a Cochrane Central Register of Controlled Trials. Při syntéze vybraných informací se uplatňuje především analýza rozdílů vážených průměrů (weighted mean difference analyses, WMD).