Realizace

Fakulta biomedicínského inženýrství

 
Realizace klíčové aktivity 1
 
Klíčovou aktivitou je posílení excelentního týmu zaměstnáním 2 postdoků pod vedením doc. Roubíka doc.Rogalewizce. Tým má jasně stanovený výzkumný program, pro nějž v současné době nově buduje dvě špičkové laboratoře v rámci projektu VaVpI BIOKOS.
Do projektu bude zapojen tým umělé plicní ventilace, který se zabývá zejména použitím HeliOxu při plicní ventilaci, vývojem demand flow systému, který má umožnit spontánní dýchání pacienta při vysokofrekvenční umělé ventilaci, modelováním respiračního systému, intrakraniálním monitorováním, využitím elektrické impedanční tomografie při nekonvenčních ventilačních režimech, zejména v neonatologii, vývojem ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, vývojem neonatálního simulátoru pro výuku resuscitace extrémně nezralých novorozenců, HTA pro plicní ventilátory a přístroje urgentní medicíny.
 
Realizace klíčové aktivity 2
 
Tým Umělé plicní ventilace intenzivně spolupracuje s klinickými pracovišti, zejména s fakultními nemocnicemi.
Součástí této klíčové aktivity budou tříměsíční stáže postdoků na špičkových pracovištích aplikační sféry (zejména z výše uvedeného seznamu) a krátké stáže na zahraničních pracovištích, a to konkrétně 1 postdoka v Univerzitní nemocnici v německých Cáchách (Universitätsklinikum Aachen, viz http://www.ukaachen.de/index.jsp) a 1 postdoka ve skupině Health Economics and Decision Science (HEDS) v Sheffieldu ve Velké Británii (viz http://www.shef.ac.uk/scharr/sections/heds). S oběma pracovišti již tým spolupracuje.

 
Realizace klíčové aktivity 3
 
FBMI bude v rámci klíčové aktivity 3 realizovat dva dvoudenní mezinárodní workshopy zaměřené na nejnovější poznatky umělé plicní ventilace. Workshopů se zúčastní vedle pracovníků týmu a nových postdoků také klíčoví pracovníci ze spolupracujících institucí v ČR i v zahraničí.