Publicita

  1. Pexeso“ – jedná se o tradiční zábavnou hru, v rámci které jsou zahrnuty nejčastěji používané zdravotnické prostředky (zejména zdravotnické elektrické přístroje) a lze tak přispět jak k propagaci projektu, ale i oboru Biomedicínský technik jako takového, tak i zejména k tréningu studentů z hlediska rozpoznávání relevantních zdravotnických prostředků, tj. k rozvoji schopností a dovedností cílové skupiny a to v rámci všech ročníků na daném oboru. Na začátku akademického roku 2012/2013 bude rozdáváno studentům zdarma stejně jako tištěná skripta vzniklá v rámci projektu. Pexeso bude také použito v rámci připravovaného Dne otevřených dveří na ČVUT FBMI a v rámci dalších akcí, kde lze uvedený projekt propagovat a využít jeho výstupy jako multiplikativní efekt.
     
  2. Hozman, J.: Přístroje pod odborným dohledem. HOSPITAL in. Ročník 1. Číslo 1. 2012. Str. 39.

    Jedná se o úvodní článek ze série článků o lékařské přístrojové techniky, která byla zařazena do časopisu, do kterého přispívají hlavně nemocnice, jako zdravotnická zařízení a jsou poskytována v nemocnicích zejména pacientům na čtení. V článku je také zmíněna úloha uvedeného projektu jako důležitá součást přípravy studentů na oboru Biomedicínský technik na budoucí povolání.
     

  3.  Propagační poster – tzv. roll-up, který popisuje projekt jako celek a dá se použít jako přenosný posterový panel. Poster je k dispozici zde. Poster byl využit jednak při různých fakultních akcích pro veřejnost a dále byl též použit v rámci akce s názvem NIDays 2012, kde se účastnil s příspěvkem Ing. Roman Matějka (viz odkaz zde) a využil výše uvedený poster. Níže jsou též k dispozici fotografie z uvedené akce.