Výstupy

Na této www stránce jsou k dispozici výstupy projektu aktualizované ke dni 18.4.2012. Některé z výstupů jsou konečné a některé budou ještě dle harmonogramu projektu dokončovány v rámci KA04, tj. proškolení cílové skupiny, a to v závislosti na tom, jak budou vyučovány relevantní předměty v daném semestru (letní ak. roku 2011/2012 a zimní ak. roku 2012/2013). U každého výstupu je uveden podrobnější komentář.

  • komplexní popis SW produktu EFA pro evidenci a správu zdravotnických prostředků (ZP) jako podklad pro cvičení jako PPT soubory (část 1 – přednáška, část 2 - cvičení) v rámci předmětu 17BBMZT (Management zdravotnické techniky) (bylo realizováno v rámci KA 01)
  • Kutílek, P., Žižka, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání. Česká technika – nakladatelství ČVUT: Praha, 2012. 149 s. ISBN 978-80-01-04993-8

    (jedná se o vysokoškolské skriptum, které se vztahuje ke klíčové aktivitě KA03, tj. tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 2 - vyhodnocování pohybu), toto skriptum bylo vytištěno a je též k dispozici v elektronické podobě na výše uvedeném odkazu názvu skripta v PDF), jakékoli dotazy či komentáře je možné zaslat autorům skripta a to panu Ing. Patriku Kutílkovi, Ph.D.

  • Kutílek, P., Žižka, A. (z českého originálu přeložila Horká, H.) Selected Chapters from Experimental Biomechanics. 1. Vydání. Česká technika – nakladatelství ČVUT: Praha, 2012. 149 s. ISBN – bude přiděleno, připraveno do tisku

    (jedná se o vysokoškolské skriptum, které bylo přeloženo do angličtiny z českého originálu výše, které se vztahuje ke klíčové aktivitě KA03, tj. tvorba experimentálních úloh a průvodní dokumentace včetně elektronické podpory (část 2 - vyhodnocování pohybu), toto skriptum bude vytištěno a bude též k dispozici v elektronické podobě na výše uvedeném odkazu názvu skripta v PDF)

  • vlastní podklady pro experimentální úlohy jsou uvedeny níže,
  • výukové postery včetně fotodokumentace

KA03/č. 1. Měření sil pod chodidly na odrazové desce (kapitola ze skript)

KA03/č. 2. Měření pohybu pomocí kamery (část 1, část 2) (kapitola ze skript)

KA03/č. 3. Měření krouticího momentu (kapitola ze skript)

KA03/č. 4. Měření kinematiky a dynamiky pohybu končetin pomocí akcelerometru (kapitola ze skript)

KA03/č. 5. Měření kinematiky a dynamiky pohybu osoby v prostoru pomocí ultrazvukového radaru (kapitola ze skript)

KA03/č. 6. Určování polohy těžiště stabilometrickou plošinou (kapitola ze skript)

KA03/č. 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže (kapitola ze skript)

KA03/č. 8. Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou (kapitola ze skript)

KA03/č. 9. Měření okamžité polohy očí, hlavy a těla v neurologii (kapitola ze skript)

KA02/č. 1. Principy a aplikace tonometrů (měřičů krevního tlaku) (Bc. Ondřej Čadek)

KA02/č. 2. Principy a aplikace elektrokardiografů (Ing. Petr Kudrna)

KA02/č. 3. Principy a aplikace defibrilátorů (Ing. Richard Grünes, Ph.D.)

KA02/č. 4. Principy a aplikace pulzních oxymetrů (Ing. Richard Grünes, Ph.D.)

KA02/č. 5. Principy a aplikace monitorů vitálních funkcí (Ing. Roman Matějka)

KA02/č. 6. Principy a aplikace infuzních pump a dávkovačů (Ing. Roman Matějka,Bc. Ondřej Čadek)

KA02/č. 7. Využití pacientského simulátoru a simulátorů dýchání v oblasti ventilační techniky (Ing. Martin Rožánek, Ph.D.)

KA02/č. 8. Principy a aplikace elektrochirurgických přístrojů (doplňkové animace ilustrující principy – soubor ZIP) (Ing. Jan Suchomel)

KA02/č. 9. Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systému pacientského simulátoru METI ECS (Ing. Petr Kudrna, Ing. Martin Rožánek, Ph.D.,Ing. Jan Suchomel)

Metodický pokyn (postup) řízené odborné praxe na studijním oboru Biomedicínský technik (na tomto výstupu se značnou měrou podíleli všichni partneři projektu, tj. IKEM Praha, Nemocnice Na Homolce, FN Motol)